Asunnosta poismuutto


Vuokrasopimuksen irtisanominen
 
Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään joko seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä tai seuraavan kuukauden 15. päivänä. Irtisanomisaika on 1 kuukausi.

Jos kirjallinen irtisanomisilmoitus toimitetaan VAV:lle viimeistään kuukauden 15. päivä VAV:n toimiston sulkemisaikaan mennessä, päättyy vuokrasuhde asukkaan niin halutessa jo seuraavan kuukauden 15. päivä. Mikäli kuukauden 15. päivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, tulee irtisanominen toimittaa VAV:lle 15. päivää edeltävänä arkipäivänä toimiston sulkemisaikaan mennessä.

Jos kirjallinen irtisanomisilmoitus toimitetaan vuokranantajalle kuukauden 15. päivän jälkeen, päättyy vuokrasuhde seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Jos vuokrasuhteen halutaan päättyvän seuraavan kuukauden lopussa, tulee irtisanominen toimittaa VAV:lle viimeistään kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä VAV:n toimiston sulkemisaikaan mennessä. Mikäli kuukauden viimeinen päivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, voi irtisanomisen toimittaa VAV:lle vielä viimeistä päivää seuraavana arkipäivänä toimiston sulkemisaikaan mennessä.

Poikkeuksena edellä mainittuun VAV Asunnot Oy:n palvelutaloissa asuvien vuokrasuhdetta ei voi irtisanoa päättymään seuraavan kuun 15. päivänä. Palvelutaloasunnoissa vuokrasopimus päättyy aina irtisanomispäivää seuraavan kuukauden viimeinen päivä.

Tulostettava irtisanomisilmoitus (pdf)


Eron tullessa

Riippumatta siitä kumpi puolisoista on vuokrasopimuksen tehnyt, voi avio- tai avoerossa tuomioistuin pyydettäessä määrätä, kumman kanssa vuokrasopimusta jatketaan. Tällöin tuomioistuin vapauttaa toisen osapuolen huoneenvuokrasuhteesta johtuvista vastuista ja määrää hänet häädön uhalla muuttamaan pois huoneistosta.

Yksinkertaisinta on kuitenkin sopia puolisoiden kesken kumpi osapuoli jatkaa vuokrasuhdetta. Tällöin poismuuttava irtisanoo vuokrasopimuksen omalta osaltaan, jolloin hänen huoneenvuokrasuhteesta johtuvat velvoitteensa päättyvät normaalin 1 kuukauden irtisanomisajan mukaisesti. Aina ei erotilanteessa asiasta kuitenkaan päästä yksimielisyyteen. Tällöin on käytettävissä edellä mainittu mahdollisuus saattaa asia hakemuksella tuomioistuimen käsiteltäväksi.


Kuolemantapauksessa

Kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä vuokralaisen kuoltua. Kuolinpesän hoitajan tulee toimittaa vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus VAV:lle. Irtisanomisessa noudatetaan normaalia 1 kuukauden irtisanomisaikaa.


Vuokrasopimuksen purku

VAV Asunnot Oy:llä on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksuvelvoitteensa, luovuttaa huoneiston hallinnan toiselle vastoin lain määräyksiä, käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty, sallii huoneistossa vietettävän häiritsevää elämää tai hoitaa huoneistoaan huonosti. Muistutamme, että vuokralainen on vastuussa myös vieraittensa käyttäytymisestä.


Huoneistotarkastus asunnosta poismuuttaessa

Isännöitsijä tekee huoneiston lopputarkastuksen poismuuton yhteydessä. Sovi isännöitsijän kanssa tarkastusajankohdasta, mikäli haluat olla läsnä tarkastusta tehtäessä.

Ohjeet vuokrasopimuksen päättyessä muistettavista asioista löydät täältä.